Psikotik Bozukluklar

Şizofreni:
Belirtiler tipik değildir, çeşitlilik gösterir. Tanı koymak uzmanlık gerektirir.  Düşünce, duygulanım, ilişki kurma, bilişsel becerilerde belirgin bozulma olur. Uygun duygusal tepkileri verememe, akademik başarıda düşme, dikkat ve konsantrasyon sorunları, sosyal olarak içe çekilme iletişim kuramama, kendi yarattığı dünyada yaşama gibi belirtilerin yanısıra çoğu hastada görülen algı ve düşünce bozuklukları önemlidir. Varsanılar (halusinasyon) uyanıkken, ortada görüntü ya da ses yokken hayaller görme, sesler duyma ya da dokunma duyuları algılama halidir. Sanrılar (delüzyon) gerçek olmayan düşüncelere gerçekmiş gibi inanma halidir. Sanrılar kendini şüphecilik, aşırı alınganlık, insanlardan huylanma, zarar göreceği, takip edildiği düşüncelerinin başkalarınca etkilendiği, değiştirildiği ya da yayınlandığı şeklindeki fikirler olarak kendini gösterebilir. Hasta bu düşüncelerine inandığı için bunlara uygun davranarak sosyal uyum sorunları yaşayabilir. Hastalık süregendir. Tedavide antipsikotikler, alevlenme dönemlerinde antipsikotiklerin yanısıra ek tedaviler ve EKT kullanılabilir. Alevlenme dönemleri hastaneye yatmayı gerektirebilir. Tedavi ve düzenli izlem ile çoğu hasta normale yakın bir yaşam sürebilir.
    
Sanrılı Bozukluk (Paranoid Bozukluk):
Hastada genelde bir yada birkaç alanda sanrılar vardır. Kişi gerçek olmayan bir durumun gerçekliğine inanır. Bunun dışında düşüncenin yapısında bozukluk yoktur. Tek alanda görülen bu sanrılı hal hastanın tüm hayatına ve sosyal yaşamına etki edebilir. Yaşamını sanrısına göre düzenleyebilir, ilişkileri zedelenebilir. Aşırı kıskançlık, aşırı şüphecilik ya da mahkemelerde hakkını arama şeklinde davranışlara yol açabilir. Tedavisi zordur. Antipsikotiklerden ve düzenli izlemden yarar görebilir.

Pseudopsikoz:
Yoğun bunaltıdan kaynaklandığı düşünülen, kısa süreli, geçici ve düşünce sürecinde bozukluğa neden olmayan sanrılar ve özellikle renkli ve belirgin varsanılarla karakterizedir. Tedavisinde düşük doz antipsikotikler, antidepresanlar ve psikoterapi kullanılır.