Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHAS):
Sıklıkla erken çocukluk yaşlarında başlayan bir rahatsızlıktır. Dikkati toplamada ve sürdürmede bozukluk, öğrenmede güçlükler, sakarlık, dalgınlık aşırı hareketlilik, dürtüsellik, kendini sakınmayan tavırlar, arkadaş ilişkilerinde sorunlar, başkalarını rahatsız edecek davranışlar, kurallara uyamama gibi belirtilerle başlar. Genellikle erken okul döneminde fark edilerek tanısı konur. Rahatsızlıkta dikkat eksikliği baskın tip ya da hiperaktivite baskın tip olacak şekilde iki alt tip vardır. Tedavide dikkati toplamayı kolaylaştıran antidepresanlar, ve paradoksal olarak dikkati yoğunlaştırarak dürtüselliği azalttığı gösterilmiş olan uyarıcılar kullanılır. Aile tutum önerileri ve bireysel destek bu çocuklarda önemlidir.

Erişkin tip DEHAS da kişiye çocukluk çağında tanı konmuş ya da konmamış olabilir. Erişkinde aynı belirtiler olabilmekle birlikte rahatsızlık kendini genellikle akademik yaşam ve iş başarısında genel yetenek düzeyi ile uyumsuz bir yetersizlik, çok iş değiştirme, ilişki sorunları, başladığı işi bitirememe, maymun iştahlılık, huzursuzluk, yetersizlik duyguları ile gösterir. Tedavi edilmezse kişinin genel yaşam başarısında yeteneği ile uyumsuz düşüklük, yoğun duygulanım bozuklukları, kişilik bozuklukları, madde ve alkol bağımlılıkları görülebilir.
Tedavide bazı antidepresanlar ve uyarıcılar kullanılır. Tedavi sonrası alınan sonuçlar genellikle çok yüz güldürücü ve kişinin yaşam kalitesinde dramatik düzelmeye yol açan düzeydedir.