Psikoterapi türleri

Psikoterapi Türleri?

Kimisi sorunları derinliğine araştırıcı, kimisi hastayı destekleyici, kimisi yönlendirici farklı kuramlara dayanan farklı psikoterapi yaklaşımları vardır. Psikoterapi uygulaması, odaklanılan soruna ya da seçilen yaklaşıma göre değişmekle birlikte uzun ya da kısa süreli olabilir. Belli bir soruna odaklanılan terapiler 8-12 hafta gibi kısa süreli olabilir, daha yaygın sorunlara ya da yaşam tarzı değişimine odaklı terapiler yine yönteme göre değişmekle birlikte birkaç yıl sürebilmektedir

Odaklanılan soruna göre bireysel, aile ve grup psikoterapileri uygulanabilir. Bireysel psikoterapi birebir görüşmelerle, aile ve çift terapileri eşlerle terapistin birlikte görüşmesi ile ya da aile bireylerinin bir arada seansa katılması şeklinde uygulanır. Grup psikoterapileri benzer sorunları olan ya da belli bir amaç için bir araya gelen bir grup insan ve bir terapistin katılımı ile uygulanır. Bu terapiler de odaklanılan soruna ya da kullanılan yaklaşıma göre değişiklikler gösterebilir.

Her bir uygulamanın, yaklaşımın, modelin kendine özgü avantajlı yanları bulunur.

Psikoterapist ne tür araçlar kullanır?

Testler, serbest çağrışım, rüya analizi, yorumlar, davranış deneyleri, gevşeme teknikleri, terapistin araçlarından sadece bazılarıdır. Terapistin yaklaşımı, bilgi ve deneyimi bu araçları kullanmadaki ustalığını ve tercihlerini belirler. Terapist kişinin çevresini, uğraşlarını da düzenlemesinde yönlendirici olabilir.