Psikoterapi nedir?

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi en basit tanımıyla konuşma tedavisi olarak adlandırılabilir. Diğer yandan herhangi bir konuşma tedavisi değildir. Tedavi süreci boyunca psikoterapiste danışan kişinin ihtiyaçları, eğilimleri, duygusal çatışmaları,  duyguları, düşünceleri ve çevresiyle ilgili yaşadığı zorluklar üzerine psikoterapistin çağdaş ruh sağlığı bilimi bilgilerine dayanarak kullandığı teknikler ve uygulamalar ile çalışılır.

Psikoterapi ilişki temeline dayalı bir yöntemdir. Psikoterapist terapide ilişki kurduğu hastayı özel bir dinleme biçimiyle dinlerken edindiği bilgileri yansız, yüksüz ve yargısız bir şekilde değerlendirir. Hastadan aldığı verileri kendi bilgi birikimi ve deneyimi ile harmanlayarak o kişinin yaşamı ve kişilik özelliklerine dair değerlendirmeler yaparak adeta kişinin bir kişilik haritasını çıkartır. Bu oluşturulan bakış açısı her an değişebilen ve giderek gelişen bir şeydir.??

Terapist danışanı eleştirmez, yargılamaz, nasihatta bulunmaz, danışan adına sorumluluk almaz, karar vermez. Terapist sağaltıcı bir ortam içerisinde danışanın zorlukların farkına varmasına ve çözüm üretmesine yardımcı olur. Terapist ile danışan arasında kurulan ilişki ve iletişim yolu ile değişim, iyileşme elde edilir. Güçlüklere karşı terapist ve danışan birlikte çözüm üretirler. İçten, yargısız, kabul, empati ve anlayışa dayalı bir diyalog, karşılıklı güven ve saygı iyileştirici ortamı hazırlarlar. Bu ortam danışanın güven duyduğu birinin varlığında kendini ortaya koyabilme, yeni duygu ve davranışları sınama ve deneyimleme olanağı sağlar.

Bireyselleşen, yalnızlaşan modern toplumda, gerçek ihtiyaçlarına yabancılaşan insanların gerçek ihtiyaçları ile yaşam koşullarını uyumlu hale getirme çabasında en büyük destektir psikoterapi süreci. Uzun ve zahmetli olduğundan caydırıcı bir yanı vardır ancak psikoterapi gerçek anlamda bir insanın kendine, dolayısıyla da ailesi, işi, sosyal çevresi ve kariyerine yapacağı en büyük yatırımdır.

Psikoterapinin amacı  terapi sürecine giren danışanın zorluklarla baş edebilme becerilerinin gelişmesi, içgörü ve farkındalığının artması,  sosyal becerilerin gelişmesi,  kendine güveninin gelişmesi ve terapi ilişkisinde öğrenilenlerin gerçek yaşama taşınmasıdır.

İnsanların kişilik özellikleri günlük yaşamlarını, akademik ve iş başarılarını, sosyal ilişki becerilerini ve aile yaşamlarını etkiler. Kişilik özellikleri genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra yaşanan olaylar, olayları ele alış biçimi, alışkanlıklar, davranışlar ve mizaç özelliklerinin de etkisi ile şekillenir.

Sosyal çevremizden, ilişkilerimizden etkileniriz, davranışlarımızın çoğu öğrenme ve şartlanmaların ürünüdür ve sosyal cevre, ilişki, öğrenme ve şartlanmaların davranışlarımız üzerindeki etkisini fark etmek, görmek bunların üzerinden gelmemizi kolaylaştırır.