Psikoterapi

Psikoterapi

Psikoterapi en basit tanımıyla konuşma tedavisidir. Ancak iyileştirici olan konuşmanın kendisinden fazlasıdır. Psikoterapi sırasında kurulan ilişki, terapistin sorduğu sorular, yaptığı yorumlar, bilgisi ve deneyimleri sayesinde birbiri ile bağıntısız görünen konular arasında kurduğu bağıntılar, terapi sırasındaki etkileşimler ve iletişimin görünmeyen unsurları hep birlikte bir değişime yol açarlar.

Tedavi süreci boyunca psikoterapiste danışan kişinin ihtiyaçları, eğilimleri, duygusal çatışmaları,  duyguları, düşünceleri ve çevresiyle ilgili yaşadığı zorluklar üzerine psikoterapistin çağdaş ruh sağlığı bilimi bilgilerine dayanarak kullandığı teknikler ve uygulamalar ile çalışılır.

Psikoterapist terapide ilişki kurduğu hastayı özel bir dinleme biçimiyle dinlerken edindiği bilgileri yansız, yüksüz ve yargısız bir şekilde değerlendirir. Hastadan aldığı verileri kendi bilgi birikimi ve deneyimi ile harmanlayarak o kişinin yaşamı ve kişilik özelliklerine dair değerlendirmeler yaparak adeta kişinin bir kişilik haritasını çıkartır.

Terapist danışanı eleştirmez, yargılamaz, nasihatta bulunmaz, danışan adına sorumluluk almaz, karar vermez. Terapist sağaltıcı bir ortam içerisinde danışanın zorlukların farkına varmasına ve çözüm üretmesine yardımcı olur. Terapist ile danışan arasında kurulan ilişki ve iletişim yolu ile değişim, iyileşme elde edilir. Güçlüklere karşı terapist ve danışan birlikte çözüm üretirler. İçten, yargısız, kabul, empati ve anlayışa dayalı bir diyalog, karşılıklı güven ve saygı iyileştirici ortamı hazırlarlar. Bu ortam danışanın güven duyduğu birinin varlığında kendini ortaya koyabilme, yeni duygu ve davranışları sınama ve deneyimleme olanağı sağlar.

Psikoterapinin amacı terapi sürecine giren danışanın içgörüsünün, farkındalığının, kendine güveninin, zorluklarla baş edebilme gücünün artması ve sosyal becerilerinin gelişmesidir.  Terapi ilişkisinde öğrenilenlerin gerçek yaşama taşınması hedeflenir.

Kişilik özelliklerimizin, sosyal  çevrenin, ilişkilerin, öğrenme ve şartlanmaların, davranışlarımız ve yaşamımız üzerindeki etkisini fark etmek bunların üzerinden gelmemizi kolaylaştırır.

Bireyselleşen, yalnızlaşan modern toplumda, gerçek ihtiyaçlarına yabancılaşan insanların gerçek ihtiyaçları ile yaşam koşullarını uyumlu hale getirme çabasında en büyük destektir psikoterapi süreci. Uzun ve zahmetli olduğundan caydırıcı bir yanı vardır ancak psikoterapi gerçek anlamda bir insanın kendine, dolayısıyla da ailesi, işi, sosyal çevresi ve kariyerine yapacağı en büyük yatırımdır.