Psikoterapi

  • Ağu 06, 2011
    Psikoterapi Uygulama Alanları Psikoterapi kelime olarak ruhsal iyileştirme anlamı taşısa da genellikle ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde tek başına ilk tercih olmaz. Bazı durumlarda ilaç tedavisi ile birlikte olmak üzere, belli durumlarda ve bazı ruhsal rahatsızlıklarda tek başına uygulanabilir. Hafif depresif bozukluklar ve uyum bozuklukları, panik bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu gibi kaygı bozukluklarında ilaç kullanımını kısıtlayan durumlar varsa sadece psikoterapi uygulanabilir. İlaç kullanımında sakınca olmayan durumlarda öncelikli tercih psikoterapiyi...
  • Ağu 06, 2011
    Psikoterapi Türleri? Kimisi sorunları derinliğine araştırıcı, kimisi hastayı destekleyici, kimisi yönlendirici farklı kuramlara dayanan farklı psikoterapi yaklaşımları vardır. Psikoterapi uygulaması, odaklanılan soruna ya da seçilen yaklaşıma göre değişmekle birlikte uzun ya da kısa süreli olabilir. Belli bir soruna odaklanılan terapiler 8-12 hafta gibi kısa süreli olabilir, daha yaygın sorunlara ya da yaşam tarzı değişimine odaklı terapiler yine yönteme göre değişmekle birlikte birkaç yıl sürebilmektedir Odaklanılan soruna göre bireysel,...
  • Ağu 06, 2011
    Psikoterapi nedir? Psikoterapi en basit tanımıyla konuşma tedavisi olarak adlandırılabilir. Diğer yandan herhangi bir konuşma tedavisi değildir. Tedavi süreci boyunca psikoterapiste danışan kişinin ihtiyaçları, eğilimleri, duygusal çatışmaları,  duyguları, düşünceleri ve çevresiyle ilgili yaşadığı zorluklar üzerine psikoterapistin çağdaş ruh sağlığı bilimi bilgilerine dayanarak kullandığı teknikler ve uygulamalar ile çalışılır. Psikoterapi ilişki temeline dayalı bir yöntemdir. Psikoterapist terapide ilişki kurduğu hastayı ö...
İçeriği paylaş