Biyolojik Tedaviler

Biyolojik Tedavi

Günümüzde en geçerli biyolojik tedavi uygulaması elektro konvulsif tedavi yani EKT’dir. EKT düşük dalga boylu elektrik akımının bu işe özel geliştirilmiş bir aletle beynin uygun bölümlerine dışarıdan uygulanarak beyin akım düzensizliklerini değiştirmesi ve bu şekilde hızlı ve etkin bir iyileşme sağlaması yöntemidir. Günümüzde EKT hastanın konforunun arttırılması ve olası yan etkilerin ortada kaldırılması amacıyla genel anestezi eşliğinde bazı sağlık kurumlarında uygulanmaktadır. EKT uygulamaları genellikle haftada 2-3 kez ve 7-12 seans yapılır. Rahatsızlığın getirdiği özel bir gereklilik yoksa hastanın hastanede yatması gerekmeden uygulanır.

Son yıllarda çok reklamı yapılan transkraniyel manyetik uyarım yani TMU (TMS) uygulamaları deneysel aşamada olup, halen ruhsal rahatsızlıkların iyileştirilmesinde etkinliği kanıtlanmamış tedavilerdir. Bu alandaki suiistimaller konusunda dikkatli olmak gereklidir.